Езиков център Words Бургас

26-ти септември - Европейски ден на езиците

26-ти септември - Европейски ден на езиците

Днес честваме Деня на европейските езици! Като езиков център, който предлага курсове и обучение по над 9 европейски езика (английски, немски, френски, испански, италиански, норвежки, румънски, гръцки и нидерландски), то за нас е празникът е повече от пълен! *

Ако се чудиш, кому е нужен този ден и каква е неговата идея, ще се радваме да разбереш именно от нас - Езиков център WORDS, Бургас! Идеята да се обяви ден на езиковото многообразие е факт от 2001 година, която беше обявена и за  Европейска година на езиците.

Целите да съществува подобен ден са: насърчаване на  междукултурния диалог и разбирателство, изучване на чужди езици, не само  в училище, но и извън него, повишаване на осведомеността на обществото относно европейското езиково богатство. Да учиш език вече, не е привилегия или лукс, нито пък недостъпно занимание. Това е ключът ти, както към личното  професионално развитие, така  и една стъпка напред към създаването на общество и съзнание без езикови и културни бариери.

Днес, едва половината от населението на Европа владее чужд език - факт, който оправдава напълно създаването на подобна инициатива. В динамичния ни живот, все по-нарастващата географска мобилност е пряко свързана с владеенето на чужди езици. А за един свят, който претендира да бъде модерен и мултинационален, е повече от недопустимо да се пренебрегва ползата от познанието на езика на Другия - познание, което ти дава не само лексикална и граматична култура, а представя пред теб поредния нов свят с неповторимата си идентичност и дух.

Само от теб зависи колко парченца от световния пъзел на езиковото разнообразие, ще добавиш и ти, но пък от всички нас зависи да запазим и разпространяваме езиковите устои, в които се оглежда обществото ни днес.

Заповядай в Езиков център WORDS, Бургас, за да поставим Твоето начало заедно! ;-)

Тагове: