Езиков център Words Бургас

Специализиран английски език. Тема: Туризъм

Специализиран английски език. Тема: Туризъм

Езиков център WORDS, Бургас, има възможността да ти предложи обучение по специализиран английски език, във всяка една професионална област. Туризъм, медицина, право, енергетика, мореплаване, сигурност, тежка промишленост, компютри и много други.

А защо само професионална? Имаш ли хоби? Примерно... автомобили, фотография, екстремни спортове? Готово! Ние поемаме ангажимента, ти да обогатяваш своя английски език лексикално и граматически, във всяка една сфера, в която си решил да се развиваш, или просто да упражняваш езика.

Както бяхме обещали в предната публикация, за специализиран английски език в автомобилната сфера, поетапно ще анонсиране учебните програми по специализиран английски език, на Езиков център WORDS, Бургас. Отделно, информацията ще може да бъде намерена и на страницата, отредена за специализирания английски (в менюто с езиците -> Английски език - >). Тъй като тя ще в процес на постоянно допълване, ние ще се постараем, с времето, да обхванем все повече сфери, които те интересуват.

Ако не намираш желаната от теб сфера, в която искаш да упражняваш английски език в Бургас, това не бива да те притеснява. При заявен интерес от твоя страна, за нас няма никакъв проблем да подберем възможно най-добрата и интересна учебна система, както и да изготвим програма по нея.

Туризмът е силно развита сфера, носеща огромни печалби за страната. И тъй като всичко в нея се гради на база адекватна комуникация и обслужване, перфектният английски език е повече от задължителен.

Специализираният английски език в сферата на туризма, е една от сферите, към които отчитаме най-голям интерес, от наши курсисти и това не е случайно - живеем на море, в Бургас! Ето защо, анонсираме и курсът по специализиран английски, именно в тази сфера. Той е подходящ както за индивидуално, така и за групово обучение на кадри, развиващи дейност, или работещи в сферата. Но стига толкова приказки, да пристъпим към анонса на курса!

Английски език в сферата на туризма

Курсът на обучение по специализиран английски език, в сферата на туризма, е предназначен за всички, които работят или им предстои работа, свързана с туристическия бизнес. Преди началото на курса, се полага безплатен входящ тест, тъй като необходимият минимум ниво на владеене на английски език, трябва да е Pre-Intermediate (ниво B1 според европейската езикова рамка). Учебната система, по която работим в Езиков цeнтър WORDS, се нарича "English For Careers - Tourism" на издателство Oxford University Press.

Системата включва три нива, които са разпределени по следния начин:

* Ниво 1 (Provision) - засяга областите в турзима, свързани със създаването, промотирането и продажбата на типични туристически услуги, като организация, резервация и отмяна на полети, групови почивки, привличане на туристи в определен район и рекламирането на конкретни туристически дестинации.

* Ниво 2 (Еncounters) - въвежда кусистите в лексикалните теми, необходими за справяне с реалната комуникация с туристите.

* Ниво 3 (Management) - покрива английския език, необходим за практикуване на основни управленски дейности в сферата на туризма.

Учебникът за Ниво 1 включва 12 теми, сред които: световни дестинации, развитие на туризма, туризъм и транспорт, туроператорски дейности и туистически агенции, туристически атракции,маркетинг в туризма, настаняване и резервации, телефонна кореспонденция, посрещане и изпращане на гости в хотел, културно и историческо наследство на туристически обекти.

Учебната система предоставя и опции за online упражнения на www.oup.com/elt/oefc. По време на курса, се развиват четирите основни умения: четене, слушане, писане, но, разбира се, акцентът е върху устната комуникация.

В контекста на лексиката за сферата на туризма. са включени много презентации, туристически проекти, автентични интервюта с различни английски акценти, интересни факти, статистически данни и необходимата специфична терминология. Обучението запознава курсистите и с частта писане, в която се практикуват основните писмени модели за водене на бизнес кореспонденция (писане на официални имейли, лични съобщения, изпращане на факс). Паралелно с лексиката, учебникът съдържа и граматична част, с която се допълва развитието на нивото на писмения и устен английски език.