Езиков център Words Бургас

ВСИЧКО ЗА: Новостите в изпитите FCE и CAE, на Cambridge!

ВСИЧКО ЗА: Новостите в изпитите FCE и CAE, на Cambridge!

На 31/05/2014 Британски съвет, България, чийто партньор по програмата Addvantage, е и езиков център WORDS, Бургас, проведе поредния си семинар за преподаватели по английски език. Семинарът бе на тема: “Introduction to the updated Cambridge English” и беше посветен на промените в изпитните формати на FCE, FCE for Schools и CAE, които влизат в сила от януари 2015 година.

Презентацията бе водена от г-жа Олга Леонардис, представител на Cambridge English Language Assessment.

A eто и основните промени, относно изпитите на Cambridge - FCE и CAE:

Cambridge English: First (FCE)


 

Описание

Настояща версия

Нова версия (2015)

Формат

5 части

4 части: Частите Четене и Граматика са комбинирани в една

Време

3 часа 59 минути

3 часа 29 минути

Брой части

17

17

Брой въпроси

104

84

 

 1. Reading and Use of English /четене и граматика/
   
 • Частите Четене /Reading/ и Грамaтика /Use of English/ вече са комбинирани в една обща, с продължителност 1 час 15 минути, което е с 30 минути по-малко от настоящата версия, в която двете части са отделни.
   
 • Видовете задачи от двете части са запазени, както досега, но броят на въпросите във всяка част е по-малък.
   
 • От 2015 година, частта Reading and Use of English ще има  общо 7 части и 52 въпроса.
   
 • Задачите с граматика /Use of English/ предхождат тези, свързани с четенето /Reading/, за да може да се изгради плавен преход от фокуса върху самостоятелни лексикални единици и изречения към концентрирането върху цялостни и свързани текстови структури.
   
 1. Writing /Писане/
   
 • В задължителната първа част, кандидатите ще пишат есе, а не писмо или и-мейл. 
   
 • Обемът на думи и за двете части е намален на 140–190 думи. 
   
 • В част 2, кандидатите имат избор от 3 теми, а не от 5, както досега. Изборът е измежду статия, доклад, ревю/преглед или писмо/и-мейл.
   
 • Предварително зададените книги за четене отпадат.
   
 1. Listening /Слушане/
   
 • Всички части в частта Слушане се запазват, както и в настоящия вариант.
 • В част 1, опциите към въпросите вече няма да се изчитат на записа.
 • В част 3, към досегашния един, вече са добавени два допълнителни „разсейващи“ отговора.
   
 1. Speaking /Комуникация/
   
 • В част 1, времето е намалено от 3 на 2 минути,
   
 • В част 2, времето за отговор на кандидата е увеличено от 20 на 30 секунди.
   
 • В част 3, картинните изображения, които кандидатите трябва да дискутират, са заместени с текст. Задачата е разделена на две части и включва два етапа: етап на дискусия и етап на взимане на подходящо решение, относно конкретната тема.
   
 • В Част 4, времето е увеличено с една минута.
   

Cambridge English: Advanced (CAE)

Oписание

Настояща версия

Нова вeрсия (2015)

Формат

5 части

4 части: Частите Четене и Граматика са обединени

Време

4 часа 40 минути

3 часа 55 минути

Брой части

19

18

Брой въпроси

114

86

 

 1. Reading and Use of English /Четене и Граматика/
 • Частите Четене и Граматика са обединени в една обща.
   
 • Времето за тази част вече ще е 1 час и 30 минути, което е с 45 минути по-кратко от настоящите две части, които са отделни.
   
 • От 2015, новата част Четене и граматика ще съдържа общо 8 части и 56 въпроса.
   
 • Видовете задачи в новия изпитен формат Cambridge English: Advanced (CAE )ще са същите, както при Cambridge English: First (FCE). Разликите са в нивата, лексикалното и семантично съдържание на текстовете.
   
 • Някои от задачите от настоящите части Четене и Граматика /Reading/ и / Use of English/ (кратките текстове и изреченията с липсваща дума) отпадат
   
 • Има нова “cross-text multiple matching” задача. Тя се базира на четири различни текста на една тема. Кандидатите трябва да прочетат текстовете, след което да отговорят на въпроси, свързани с мнение, отношение и взаимоотношения между отделните текстове. Текстовете съдържат само информация, относно предмета на мнение, но не и самото мнение. Кандидати са тези, които трябва да го идентифицират. Например, те трябва да открият мнение, изразено в един от текстовете, а след това да разберат дали някой от другите текстове го споделя или му опонира.
   
 • Задачите от частта граматика /Use of English/ предхождат частта Четене /Reading/, така че има плавен преход между фокуса върху отделната, самостоятелна лексика и изречения към цялостните, свързани текстови структури.
   
 • Съдържанието на тестовите задачи има силна академична насоченост, отразяваща идеята този изпит да се използва като прием за бакалавърски или магистърски програми, или от кандидати, на които им е необходим сертификат, отговарящ на ниво C1, базиран на Европейската езикова рамка.
   
 1. Writing /Писане/

 

 • Кандидатите вече ще пишат задължително есе в част 1. Опорните точки, върху които кандидатите ще трябва да изградят съчинението си, са с академична насоченост: записки, направени по време на семинар, лекции или дискусионни форуми.
   
 • Част 2 остава непроменена. Единствената разлика е, че няма да включва статия или информационна брошура като възможни варианти на теми.
   
 • Предварително зададените книги за четене отпадат.

 

 1. Listening /Слушане/
   
 • Всички части в частта Слушане са запазени, както в настоящата версия на изпита.
   
 • Част 3 на частта Слушане /Multiple choice/ е леко променена с цел да се фокусира върху взаимодействието между участниците в разговора
   
 1. Speaking /Комуникация/
   
 • В част 1, вторият подетап е леко изменен с цел да се намали броя на допълнителните въпроси.
   
 • Цялата първа част е намалена с една минута.
   
 • В част 3, картинните изображения, които кандидатите трябва да дискутират, са заместени с текст. Задачата е разделена на две части и включва два етапа: етап на дискусия и етап на взимане на подходящо решение, относно конкретната тема.
   
 • Част 4 е увеличена с една минута.
   
 • Някои от задачите може да имат по-академични или професионални теми.

Напомняме Ви, че Езиков център WORDS, Бургас, подготвя успешно своите курсисти за всички видове сертификатни изпити на Cambridge.

За всякакви въпроси, относно регистрация, подтоговка и явяване на изпити за Cambridge сертификат, можете да ни потърсите на познатите контакти. Ще се радваме, ако можем да Ви бъдем полезни!