//
Езиков център Words Бургас

ПРОМО - Детски групи по чужди езици за лято 2024!

ПРОМО - Детски групи по чужди езици за лято 2024!

Предложението ни засяга курсовете по ОБЩ АНГЛИЙСКИ/ НЕМСКИ/ ИСПАНСКИ/ РУСКИ ЕЗИК и е насочено към всички ученици 1-4 клас.

Промоционални условия: всеки курсист, записан и заплатил пълна такса за двумесечния курс до 15.05.2024./вкл./, получава безплатни учебни материали.

* Редовна цена на  курса: 240 лв./ месец;

Настоящи курсисти, обучавали се при нас през учебната 2023/2024г., както и деца, чиито родители са се обучавали при нас през същия период, се ползват от цена: 210 лв./месец.

 

* Всеки, заплатил след 15.05.2024г. и/или плащащ на две вноски (срок: до 5-то число на месеца, за който се дължат), заплаща отделно и учебни материали.

* Период на провеждане и продължителност: два месеца - юли и август.

* Вид на обучението: интензивно, покрива се цяло ниво в езика.

Стойност на учебни материали по английски език: *80 лв. – обучават се по учебната система LOOK, издателство National Geographic.

Тагове: