Езиков център Words Бургас

Курсове по бизнес руски език

Курсове по бизнес руски език

Случва ли ти се често, да чуеш руска реч? Признай, че това е все по-популярно явление, особено през последните години. Освен огромния поток руски туристи, сме свидетели и на това, как все повече руснаци, идват тук за да се установят и живеят. Никак не малка част, са и всички тези, които идват за да създават и развиват бизнес.

Множество от руски фирми, имат дългогодишни бизнес традиции, в България. И то във всевъзможни сфери, включително и нашумелия, в последните години, пазар на недвижими имоти. Руснаци търсят, а защо не и руски фирми да предлагат? Затова и решихме, да създадем този езиков курс.

Той е подходящ за всички, които имат бизнес отношения с рускоговорящи бизнес партньори и би отговорил напълно адекватно на нуждите им в комуникацията. Курсът по бизнес руски език, в Езиков център WORDS, Бургас се извършва за целите на деловото общуване.

Ако имате нужда от руски език във вашите бизнес отношения на всички нива, курсът по бизнес руски, може да ви бъде изключително полезен.

Курсът по бизнес руски е предвиден е за 36 часова заетост, а акцентът на му е поставен върху специализирания руски език. Заедно с актуалната лексика, която ще придобиеш, е предвиден и корективен граматичен курс. Отчитайки комплектността на знанията по руски език в сферата на деловото общуване, (четене, говорене, слушане, писане) се предлага съдържателна и лингвистична характеристика на възможните професионални ситуации. Акцентът се поставя върху прагматичния комуникативен аспект на обучението по руски език.

При въпроси, посети страницата ни с контакти и избери начина за връзка с Езиков център WORDS, Бургас.