//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Български език и литература

Групово (5 – 12 човека)
Индивидуално (един курсист)
Полуиндивидуално (двама или трима курсисти)
Корпоративно обучение

Подготовка по български език и литература – подготовка за изпитите след седми и дванадесети клас

Думите имат силата да отварят врати, а добрата езикова култура стои  в основата на всяко общество – минало и съвременно. Ценно е умението да познаваш своя език, да черпиш от разнообразието му. За това и Български език и Литература (БЕЛ) е задължителен предмет в конкурсните изпити след  седми и дванадесети клас. За успешното им полагане, ние предлагаме подготовка, която набляга върху знанията и уменията, нужни за:

 • овладяване на езиковите норми;

 • разбиране и създаване на текстове;

 • справяне с изпитния формат.

Изпитът за национално външно оценяване по БЕЛ след седми клас включва:

 1. 25 задачи по български език и литература:

 
 • задачи от затворен тип с четири възможности за отговор, от които само един е верен;

 • задачи със свободен отговор.

 
 1. Създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

Подготовката за изпит по БЕЛ след седми клас се състои в:

-    запознаване с формата на изпита;

-    решаване на тестове с отговори от затворен и отворен тип; пробни тестове в изпитна обстановка;

-     овладяване и прилагане на граматични, правописни, пунктуационни правила;

-     изграждане на умения за извличане и обработване на информация от тестове;

-     изпълняване на конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст;

-    надграждане на знанията по литература в седми клас;

-      разбиране и тълкуване на литературна творба;

-     изучаване на литературните термини ;

-     създаване и графично оформяне на текст.

 

Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва:

 1. 40 тестови задачи:

– задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

– задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).

2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

Подготовката за ДЗИ по БЕЛ  се състои в:

 • запознаване с формата на матурата;

 • решаване на тестове с отговори от затворен и отворен тип; пробни тестове в изпитна обстановка;

 • цялостен преговор на литературния материал от  11-ти клас, както и надграждане на знанията върху учебния материал по литература в 12-ти клас;

 • подробен курс по езикова култура – правопис, граматика, пунктуация, лексикология, стилистика;

 • разглеждане на литературните жанрове и видове; език на художествената литература (тропи и фигури);

 • изучаване на литературните термини ;

 • изграждане на умения за създаване на аргументативен текст по зададена тема върху изучавано произведение от българската литература.

 

След всяко занятие се поставя писмена домашна работа.

Извършва се редовно оценяване и детайлни рецензии върху работата на курсиста.

Заедно ще се потопим в богатството на българския език с неговите правила ( и, разбира се, изключения ) и ще видим, че не е толкова трудно да разберем какво е искал да каже авторът. Ще превърнем сухата граматика в едно приятно занимание и ще разкрием тайните на всеки текст!

 

Предстоящи курсове

Запитване за курс