Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по нидерландски език

Учебният процес в Езиков център WORDS, Бургас, на първо ниво по нидерландски език (холандски език) се осъществява в продължение на 50 учебни часа по модерната комуникативна учебна програма за изучаване на нидерландски език от чужденци Contact!, с автори Elizabeth de Leeuw, Perta Roël, Annemarie Cornax. Системата се състои от учебник, учебна тетрадка и малък речник, както и компактдискове, които се слушат в часовете по комуникация. В процеса на обучение по нидерландски език (холандски език) за първо ниво, курсистите ще усвоят следните граматични особености на езика:

 • Азбука, фонетични особености на езика
 • Лични местоимения
 • Спрежение на глаголите в сегашно време,  особености на дифтонгите
 • Спрежение на спомагателните глаголи hebben, zijn
 • Сегашно време
 • Образуване на въпросителни и отрицателни изречения
 • Словоред в главните, подчинените и въпросителните изречения
 • Числата: числителни бройни, числителни редни
 • Образуване на пълен и непълен член на съществителните имена
 • Образуване на множествено число
 • Модални глаголи: moeten, mogen, willen, kunnen, zullen, gaan
 • Отрицание
 • Склонение на прилагателните имена
 • Подчинени изречения
 • Императивна форма
 • Ползване на наречия за време, място и начин

Учебният процес на първо ниво включва освен изучаването на лексика и граматика, и часове по комуникация, в които курсистите ще усвоят комуникативни умения и познания при ежедневни ситуации:

 • Как да се представим
 • Как да разкажем за себе си
 • Ситуации при подаване на документи
 • Как да попълним формуляр
 • Времето
 • Часовника
 • Дните от седмицата
 • Месеци
 • Сезони
 • Ситуации в ресторант
 • Храни и напитки
 • Хобита
 • Свободно време

Паралелно с това, курсистите ще се запознаят с учебната програма по чуждоезиково обучение по нидерландски за чужденци Code 1, автори Folkert Kuiken, Alice van Kalsbeek, който включва учебник и учебна тетрадка и който е разделен на петнадесет теми, включващи следните предложения: време, храна и напитки, как живеят холандците, пътувания и маршрути, облекло и външен вид, забавление, в магазина, услуги, здравеопазване, приятели, семейство и семейни отношения, училище, изкуство работа, новини. Материалът се състои от кратки лекции, последвани от въпроси и задачи. 


Предстоящи курсове

Запитване за курс