Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по испански език

Учебната система, по която се провеждат курсовете за възрастни по испански език в Езиков център WORDS, Бургас - "Español lengua viva" - се състои от учебник, учебна тетрадка и три аудиодиска за допълнителни упражнения. На курсистите се предлагат достатъчно граматични и лексикални упражнения, актуални теми и възможности за комуникация по време на часовете.

Освен уроци за представяне, запознанства и описания, учебната система дава възможности и за усвояване на по-специфична лексика. Учебникът включва две нива от Общата европейска езикова рамка - А1 и А2. Запознава с интересни факти от културата на испаноезичния свят и техните навици. Системата е подходяща както за ученици в по-високите класове, така и за работещи хора.

Първата част на учебника - ниво А1

Запознава курсистите с основна лексика - поздрави, представяне, страни и националности, професии, дните от седмицата и месеците, семейство, числата до 1000, храни и напитки, дрехи, части на тялото и къщата с нейните стаи и обзавеждане.

Граматиката в А1 включва усвояване на сегашно просто време, сегашно продължително, конструкции за изразяване на бъдеще време, показателните местоимения, определителен и неопределителен член, притежателни местоимения, глаголната конструкция "tener que" и "hay que", глаголите "ser" и "estar".

Втората част на учебника - ниво А2

Включва лексика, свързана с времето и годишните сезони, дейности от ежедневния живот, характер и външен вид, работно място.

Граматиката в А2 съдържа минало свършено време, минало неопределено време, минало несвършено време, повелително наклонение, пряко и непряко допълнение в изречението.


Предстоящи курсове

* Летен курс по испански език за начинаещи, в Бургас! - от 01.07.2019

* Летен курс по испански език за напредващи, в Бургас! - от 02.07.2019

Запитване за курс