Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по китайски език

Обучението по китайски език в Езиков център WORDS, Бургас, за 1-во ниво включва следното:

 • Изучаване на китайската фонетична система pīnyīn (буквално "свързане на звуци"), която представлява транскрипция на китайския език, на основа на латинската азбука.
   
 • Запознаване с 4-те тона - висок равен, възходящ, низходящо-възходящ и рязко низходящ, използване на неутрален (нулев) тон.
   
 • Видове черти и последователности за изписване на йероглифи. Овладяването на йероглификата се извършва плавно и постепенно.
   
 • Основни граматични правила за построяване на китайското изречение. Китайският, в граматичен аспект, може смело да бъде наречен най-лесният за овладяване - в него липсват  глаголни време и промяна в структурата на самата дума. Липсват още род, число, падеж, спрежение, склонение. Решаваща роля в граматичната структура играе словоредът.
   
 • Изучаване на ключове и класификатори. Използване на китайски речник.
   
 • Лексика - поради дългата си и непрекъсната история, китайският език се състои от огромен брой думи, богат е на фразеологизми (пословици, поговорки, идиоми и др.). Обемът, предвиден в курса, включва  най-често срещаните думи и фрази, които се използват  в ежедневното общуване.
   
 • Разиграването на различни ситуации и провеждането на дилози е част от учебната програма и представлява най-лесният и бърз начин за научаване не само на общ китайски език, но и за запознаване с китайската култура и народопсихология.

Предстоящи курсове

Запитване за курс