Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Пткриийте света на чуждите езици!

Общ курс по китайски език

Обучението по китайски език, в Езиков център WORDS Бургас, за 1-во ниво включва следното:

 • Изучаване на китайската фонетична система  pīnyīn (буквално "свързане на звуци")която представлява транскрипция на китайския език на основа на латинската азбука.
   
 • Запознаване с 4-те тона - висок равен, възходящ, низходящо-възходящ и рязко низходящ. Кога се използва неутрален (нулев) тон.
   
 • Видове черти и последователсти за изписване на йероглифи. Овладяването на йероглификата се извършва плавно и постепенно.
   
 • Основни граматични правила за построяване на китайското изречение. Китайският в граматичен аспект може смело да бъде наречен най-лесният за овладяване- в него липсват  глаголни време и промяна в структурата на самата дума. Липсват още род, число, падеж, спрежение, склонение.Решаваща роля в граматичната структура играе словоредът.
   
 • Изучаване на ключове и класификатори. Използване на китайски речник.
   
 • Лексика- поради дългата си и непрекъсната история китайският език се състои от огромен брой думи, богат е на фразеологизми (пословици, поговорки, идиоми и др.). Обемът предвиден в курса включва  най-често срещаните думи и фрази които се използват  в ежедневнатото общуване.
   
 • Разиграването на различни ситуации и провеждането на дилози е част от учебната програма и представлява най-лесният и бърз начин за научаване не само на на общ китайски език, но и за запознаване с китайската култура и народопсихология.

Предстоящи курсове

Запитване за курс