Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по норвежки език

Учи норвежки език в  и се доближи до очарованието на Скандинавието!

Програмата за езиковия курс по норвежки език в Езиков център WORDS, Бургас, се води по учебната система Ny i Norge, която се състои от 27 урока. 

Всеки урок съдържа 3, 4 или 5 компонента с текстове, упражнение, граматика и кратка информация по обществознание на Норвегия, с помощта, на които курсистът усвоява както основната лексика, така и основните граматични особености на езика:

 

 • въпросителни, съобщителни, подбудителни изречения;
 • словоред в изреченията;
 • членуване на съществителни имена;
 • спрежение на глаголите в сегашно, бъдеще време и минали времена;
 • модални глаголи;
 • инфинитивни конструкции;
 • -лични местоимения, притежателни местоимения, възвратни местоимения, показателни местоимения, относителни местоимения;
 • склонение на прилагателните имена;
 • съчинителни и подчинителни съюзи;
 • предлози;
 • степенуване на прилагателните имена;
 • предаване на непряка реч;
 • заповедна форма на глагола (императив);
 • числителни редни и числителни бройни;
 • наречия за време, място и начин
   

Учебникът съдържа теми, касаещи ежедневни ситуации и лексика, необходима за развиване на комуникативните умения на курсистите. По време на курса по норвежки език в Езиков център WORDS, се усвояват около 1500 - 1700 думи.


Предстоящи курсове

Запитване за курс