Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Пткриийте света на чуждите езици!

Общ курс по норвежки език

Учи норвежки език в  и се доближи до очарованието на Скандинавието!

Програма за езиковия курс по норвежки език, в Езиков център WORDS, Бургас, се води по учебната система “Paa vei” на Е. Еllingsen, K. M. Donald, включваща диск и уч. тетрадка

Ниво 1: “Paa vei” 1 /от встъпителна учебна единица до урок 7 включително/

Лексика: основни комуникативни познания и умения за всекидневни контакти; най-типични изрази; информация за страната, градовете, традициите, обществените места, заведенията за хранене, транспорта, търговски центрове, годишни сезони и др.

Граматика: азбука фонетични особености; морфология: съществителни – род и число, прилагателни, съгласуване, лични местоимения, притежателни местоимения, местоимения  за обект, спомагателните глаголи “Съм” (aa vaere) и “Имам” (aa ha); сегашно време; образуване на въпросителни и отрицателни изречения; образуване на пълен и непълен член на съществителни имена; образуване на множествено число; модални глаголи и тяхното използване; сегашно и минало време /образуване и използване/

Ниво 2: “Paa vei” 1 (от урок 8 до урок 15)

Лексика: наблягане на характерните особености на езика; включване на теми за пазаруване, телевизия, интернет, музика, кратки информации за културни паметници, национални празници

Граматика: особености на видовете местоимения – комбинирани местоимения; възвратни глаголи; повелително наклонение на правилни и неправилни глаголи; минало перфектно време /образуване и използване/; упражняване на времената особености при употребата на притежателните местоимения. Преговор на граматиката и нейните особености

Забележка: Поради липсата на възможност да се изпишат правилно някои букви от норвежката азбука, са използвани техни заместители.


Предстоящи курсове

Запитване за курс