Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Пткриийте света на чуждите езици!

Общ курс по норвежки език

Учи норвежки език в  и се доближи до очарованието на Скандинавието!

Програмата за езиковия курс по норвежки език в Езиков център WORDS, Бургас, се води по учебната система Ny i Norge, която се състои от 27 урока. 

Всеки урок съдържа 3, 4 или 5 компонента с текстове, упражнение, граматика и кратка информация по обществознание на Норвегия, с помощта, на които курсистът усвоява както основната лексика, така и основните граматични особености на езика:

 

  • въпросителни, съобщителни, подбудителни изречения;
  • словоред в изреченията;
  • членуване на съществителни имена;
  • спрежение на глаголите в сегашно, бъдеще време и минали времена;
  • модални глаголи;
  • инфинитивни конструкции;
  • -лични местоимения, притежателни местоимения, възвратни местоимения, показателни местоимения, относителни местоимения;
  • склонение на прилагателните имена;
  • съчинителни и подчинителни съюзи;
  • предлози;
  • степенуване на прилагателните имена;
  • предаване на непряка реч;
  • заповедна форма на глагола (императив);
  • числителни редни и числителни бройни;
  • наречия за време, място и начин
     

Учебникът съдържа теми, касаещи ежедневни ситуации и лексика, необходима за развиване на комуникативните умения на курсистите. По време на курса по норвежки език в Езиков център WORDS, се усвояват около 1500 - 1700 думи.


Предстоящи курсове

Запитване за курс