//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по Microsoft Access

* Какво е Microsoft Access?

Най-общо казано, Microsoft Access е инструмент за управление, анализ и проектиране на бази данни, с релационна структура. Microsoft Access е част от Microsoft Office пакета и е изключително подходящ за решаване на икономически задачи, с динамичното изменение в данните. Той е едно от най-динамично развиващите се приложения и има универсално предназначение.
Богатият набор от функции в Microsoft Access, позволява графичен потребителски интерфейс, включващ: менюта, диалогови прозорци, икони, а също така и разнообразие в програмните решения.

* На курсовете по Microsoft Access, в Езиков център WORDS, Бургас, ще научите още:

1. Какво е Microsoft Access? Лента с инструменти. Създаване, съхраняване и отваряне на база данни. Конвертиране на по-стари база данни. Използване на Лентата при Microsoft Access 2007. Превключване между изгледите. Използване на рамката Navigation Pane при Microsoft Access 2007 (респ. рамката Database Windows при Access 2003).

2. Проектиране на база данни. Терминът „релация”. Видове релации. Първичен (primary key) и външен (foreign key).

3. Създаване на таблици. 3.1. Създаване на таблици в изгледа Datasheet. Добавяне, преименуване и изтриване на полета в изгледа Datasheet. 3.2. Използване на изгледа Design. Въвеждане на редове и избор на типа на данни. Задаване на първичен ключ. 3.3. Използване на данни тип Attachment. Определяне характеристиките на полетата. Създаване на входна маска. Задаване на стойност по подразбиране.

4. Дефиниране на релации. Прозорецът Relationship. Задаване на релации.

5. Работа с данни. Въвеждане на данни в таблиците на Microsoft Access. Копиране директно от Microsoft Excel. Прехвърляне на данни от Microsoft Access 2007 към Microsoft Excel чрез Copy и Paste. Импортиране на данни от Microsoft Excel. Импортиране на данни от Microsoft Access. Филтриране на данни. Използване на функцията Totals. Форматиране на данни.

6. Заявки към база данни. Използване на помощник за заявки. Заявки в изглед Design. Бутонът Run и съхраняване на заявката. Добавяне на критерии към заявка. Създаване на заявка Make Table, Append, Update и Delete.

7. Използване на SQL. Използване на клаузите SELECT, FROM, WHERE. Съединяващи фунции на SQL.

8. Създаване на формуляри. Използване на помощник за формуляри. Използване на изгледа Design за формуляри.

9. Създаване на отчети. Използване на помощник за отчети. Използване на изгледа Design за отчети. Използване на Print Preview. Отпечатване на отчети.

При възникнали въпроси, свързани с общия курс по Microsoft Access, в Езиков център WORDS, Бургас, споделяме контакти. Не се колебай да ни потърсиш!


Предстоящи курсове

Запитване за курс