Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по Microsoft Excel

* Какво е Microsoft Excel?

Microsoft Excel е част от Microsoft Office пакета и представлява софтуер, с помощта на който, могат да се създават таблици, анализират и изчисляват данни. Таблиците създадени в  Microsoft Excel, могат автоматично да изчисляват предварително въведните в тях стойности. Всяка таблица, може да бъде трансформирана лесно и отпечатана в графичен вид, подходящ за презентация.

* На курсовете по Microsoft Excel, в Езиков център WORDS, Бургас, ще научите още:

1. Въведение. Стартиране на Microsoft Excel. Какво представлява електронните таблици.

2. Основен прозорец на Microsoft Excel. Въвеждане на данни в работния лист. Форматиране на текста. Числови формати. Отпечатване на работния лист. Вмъкване, копиране и възтановяване с Insert, Copy и Paste. Файлови формати, използвани в Microsoft Excel.

3. Управление на данните в Microsoft Excel. Използване на съществуващи данни. Импортиране на данни. Търсене на данни, филтриране на информацията, скриване на колони и редове, фиксиране на заглавията и етикетите.

4. Формули и функции. Числови и текстови формати. Относително и абсолютно адресиране. Оператори. Последователност на изчисленията. Функции. Автоматично сумиране. Добавяне на коментари.

5. Таблици в Microsoft Excel. Създаване и редактиране на таблици. Стилове за таблици. Добавяне на редове. Отпечатване на таблица.

6. Допълнителни функции. Функции за дата и час. Математически и статистически функции.

7. Диаграми. Създаване на диаграми. Селектиране на данни. Промяна на оформлението на диаграма. Легенда и таблица с данни. Промяна типа на диаграмата. Видове диаграми.

8. Импортиране на Microsoft Excel в Microsoft Word. Публикуване като PDF файл.


Предстоящи курсове

Запитване за курс