Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по Microsoft Word

* Какво е Microsoft Word?

Microsoft Word е мощна текстообработваща програма. Тя е основна част от офис пакета Microsoft Office и служи за създаване, редакция и модифициране на различни видове документи.

Благодарение на наличните инструменти за редакция, Microsoft Word дава възможност създаденият от вас документ, да изглежда по изцяло създаден от вас дизайн. Той може да съдържа както графично, така и таблично съдържание.

* На курсовете по Microsoft Word, в Езиков център WORDS, Бургас, ще научите още:

1. Въведение в Microsoft Word. Работа с средата на Microsoft Word. Отваряне, разглеждане и затваряне на документ. Прехвърляне на документ в различни изгледи. Създаване и записване на документ. Предварителен преглед и отпечатване на документ.

2. Редактиране и коригиране на документи. Нанасяне на промени в документ. Вмъкване на записан текст. Откриване на най-подходящата дума. Реорганизиране на структурата на документ. Търсене и заместване на текст.

3. Промяна на външния вид на текст. Форматиране и промяна на текст и параграфи. Създаване и форматиране на списъци.

4. Промяна на външния вид на документ. Промяна на фон и тема на документ. Работа с шаблони. Добавяне на горни и долни колонтитули. Контролиране на разполагането на съдържанието по страници.

5. Представяне на информация в колони и таблици. Форматиране на информация и извършване на изчисляния в таблица.

6. Работа с графични изображения, символи и формули. Вмъкване и модифициране на изображения. Създаване на атрактивен текст. Вмъкване на символи.


Предстоящи курсове

Запитване за курс