Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Kурсове по математика за кандидат-студенти

Програмата, заложена в курсовете по математика за кандидат-студенти, в Езиков център WORDS, Бургас, включва:

Алгебра
 

 • Реални числа
 • Степени и корени. Показателна функция
 • Логаритъм. Логаритмична функция
 • Прогресии
 • Линейна функция. Линейни уравнения и неравенства. Системи линейни уравнения
 • Квадратни функции. Квадратни уравнения и неравенства
 • Уравнения от по-висока степен. Модулни уравнения и неравенства
 • Ирационални уравнения и неравенства
 • Показателни и логаритмични уравнения
 • Показателни и логаритмични неравенства


Тригонометрия
 

 • Пресмятане на стойности на тригонометрични функции и изрази.
 • Тригонометрични уравнения
 • Тригонометрични неравенства


Математически анализ
 

 • Безкрайни числови редици
 • Числови функции
 • Граници и непрекъснатост на функции
 • Монотонност на функция. Екстремуми


Планиметрия
 

 • Отсечки и ъгли
 • Триъгълник. Основни елементи и свойства
 • Видове триъгълници – правоъгълен, равнобедрен и равностранен
 • Височини, ъглополовящи и медиани в триъгълник. Вписана и описана окръжност
 • Тригонометрия на триъгълника. Лице на триъгълник
 • Окръжност
 • Четириъгълник. Видове четириъгълници


Стериометрия
 

 • Взаимно положение на точки, прави и равнини
 • Многостени
 • Валчести тела

Предстоящи курсове

Запитване за курс