//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Подготовка за тест SAT (Scholar Aptitude Test)

Ето и най-често срещаните въпроси, които ще възникнат у вас, що се отнася до подготовката ви за този изпит. Постарали сме се да отговорим на най-важните от тях, но ако имате допълнителни такива, не се колебайте да се свържете с нас на познатите контакти. В Езиков център WORDS, сме винаги на разположение за съвет и консултация!

* Какво е SAT?

SAT (Scholar Aptitude Test) е изпит, необходим при кандидатстване в американските университети, както в САЩ, така и навсякъде по света, включително и в Американския университет в Благоевград. Предназначен е за кандидатстващи на ниво undergraduate, тоест можете да кандидатствате след завършено средно образование. Тестовете са два вида:

 • SAT-I: общ изпит (Reasoning Test)
 • Специален SAT-II: изпит по конкретен учебен предмет (Subject Test).

* Къде и кога мога да се явя на изпит SAT в България?

Изпитите се провеждат на дати, определени от Educational Testing Service, в Международна фондация „Св. Кирил и Методий“ в София, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в Американския университет в Благоевград и в центъра на комисия „Фулбрайт“ в Пловдив.

* Колко време имам за да направя теста SAT?

Общото време за приключване на тест SAT е 3 часа и 45 минути.

* Какво представляват точките на теста SAT?

Има три точкови оценки за тест SAT- всяка е в скалата от 200 (минимум) до 800 (максимум) точки. Вашата оценка ще включва – писане (200-800), математика (200-800) и четене (200-800). Въпросите носят еднакъв брой точки, независимо от степента на сложност. Ако отговорите грешно, Ви се отнемат точки.

* Кога и как ще получа резултатите си от изпита?

Резултатите пристигат по електронната поща около три седмици след теста. Те могат да бъдат изпратени и на посочени от кандидата колежи или програми за стипендии в същия срок. Резултатът от този тест е в основата на подбора на кандидати за висшите учебни заведения не само на територията на САЩ, но и навсякъде по света. Оценката Ви ще бъде използвана като база за отпускане на стипендия по време на обучението в съответния университет.

* Какъв е срока на валидност на тест SAT?

Резултатите от теста имат давност пет години.

* Колко са частите на изпита SAT и какво включват?

 

> SAT-I

Общият тест SAT-I съдържа две части - езикова и математическа, и продължава три часа. Изпитният материал е разделен на 7 секции - 5 по 30 минути, и 2 по 15 минути. Максималният брой точки на SAT-I е 1600 - по 800 точки на всяка част. Въпросите носят еднакъв брой точки, независимо дали са по-сложни или по-лесни.

1. Четене (Critical Reading) - 65 мин.

Този сегмент от теста включва 52 въпроса, създадени с цел да се провери умението Ви за четене и разбиране. Ще решавате три типа въпроси: аналогии, попълване на изречения и тълкуване на текстове.

 • Аналогии (Analogies)

В аналогиите е дадена двойка думи или фрази, които се намират в определена връзка. Вие трябва да откриете коя от дадените пет двойки се намират в същата зависимост.

 • Попълване на изречения (Sentence Completion)

При попълването на изреченията от Вас се иска от пет думи (може и фрази) да изберете най-подходящата за даденото изречение.

 • Тълкуване на текстове (Reading Comprehension)

При тълкуването на текстове има пасаж с 400 до 850 думи и до 13 въпроса към него.

2. Писане (Writing and Language Test) - 35 мин.

Има и опционално есе, което още при регистрацията за изпита може да изберете да направите, или не. Преди да вземете крайно решение е добре да прегледате изискванията на университетите, пред които ще представите Вашия резултат.

3. Математическа част

 • (Math test I)  – без калкулатор ( 25 мин., 20 въпроса),
 • (Math test II)– с калкулатор ( 55min., 38 задачи).

 

> SAT-II

Тестът SAT-II  представлява изпит по конкретен учебен предмет. Кандидатстващият избира на кой предмет да се яви. Необходими са максимум три теста SAT-II (напр. Мath IC, Math IIC, Physics). Предметът Writing (английски писмен) включва две части -  първата част съдържа 60 въпроса отнасящи се към шест до осем текста от английската или американската литература, а втората е двадесетминутно есе. Предметът история е от две части - американска и световна. По математика се решават задачи по алгебра, тригонометрия, геометрия, вероятности и др.

В математическата част ще трябва да се справите с три типа въпроси: стандартен тест-въпрос, сравнение на две колонки, изчисляване и записване на отговор.

Подготовката, която в Езиков център WORDS, Бургас предлагаме, е върху овладяване на първите две части от изпита - Reading test и Writing/Language test, т.е., не включва подготовка за математическата част. За тази част, преподавателят може да Ви осигури необхдоимата лексика, но не и самото решаване на конкретните задачи.

Подготовката в Езиков център WORDS, Бургас включва:

 • разширяване на активния лексикален запас, необходим за разбирането и справянето с тази секция;
 • запознаване с видовете въпроси;
 • разработване и усвояване на стратегии за вярно и по-бързо отговаряне на въпросите;   
 • подбрани упражнения и материали, които улесняват усвояването на няколко хиляди думи, задължителни за успешното взимане на изпита
 • реален изпит с цел изграждане на усещане за време и проверка на степента на усвоения материал;
 • запознаване и усвояване на формата на есето и езиковите специфики, които то трябва да включва.

Предстоящи курсове

Запитване за курс