Езиков център Words Бургас

Предстоящи курсове на "Супер Лято!"

Част от курсове по английски език:
 • 05.06 - B1 - понеделник, вторник и четвъртък - 18:00 - 19:20 ч. (2 уч.ч х 40 мин.)
 • 10.06 - А1 - събота и неделя - 09:00 - 12:00 ч. (4 уч.ч х 40 мин.)
 • 14.06 - A2 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 19.06 - А1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 03.07 - B1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 до 19:30ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 22.07 - B2 - събота и неделя от 14:00 - 17:00ч. (4 учебни часа)
Част от курсове по немски език:
 • 13.06 - A1 - вторник и четвъртък - 17:00 - 19:00 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 03.06 - B1 - събота и неделя - 11:00 - 13:00 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 07.07 - A2 - понеделник, сряда и петък - 17:00 до 19:00ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Част от курсове по испански език:
 • 19.06.17 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30ч. (3 уч. часа)
Курсове по италиански език:
 • 12.06 - А1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 04.07 - А1 - вторник и четвъртък - 17:30 до 19:30ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Част от курсове по руски език:
 • 26.06 - А1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Курсове за деца:
 • 05.06.17 - Ниво 1-во - понеделник, сряда и петък - 14:00 - 16:30ч. (4 уч.часа x30 мин.)
 • 07.06.17 - Ниво 2-ро - понеделник, сряда и петък - 09:00 - 11:30ч. (4 уч.часа x30 мин.)
 • 17.06.17 - Ниво по запитване - събота и неделя - 09:00 - 12:30ч. (6 уч.часа x30 мин.)
 • 19.06.17 - Ниво 3-то - понеделник, сряда и петък - 10:30 - 13:00ч. (4 уч.часа x30 мин.)
 • 26.06.17 - Ниво 6-то - понеделник, сряда и петък - 10:30 - 13:00ч. (4 уч.часа x30 мин.)

Всичко за FCE...

Всичко за IELTS...

Разговорен курс по английски...

Другите за нас