Езиков център Words Бургас

Предстоящи курсове на "Супер Лято!"

Част от курсове по английски език:
 • 03.07 - B1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 до 19:30ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 22.07 - A1 - събота и неделя - 09:00 - 12:00 ч. (4 уч.ч. x 40 мин.)
 • 22.07 - B2 - събота и неделя от 14:00 - 17:00ч. (4 учебни часа)
 • 25.07 - A2 - вторник и четвъртък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Част от курсове по немски език:
 • 13.06 - A1 - вторник и четвъртък - 17:00 - 19:00 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 03.06 - B1 - събота и неделя - 11:00 - 13:00 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 07.07 - A2 - понеделник, сряда и петък - 17:00 до 19:00ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 22.07 - A1 - събота и неделя - 09:00 - 11:00 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Част от курсове по испански език:
 • 19.06.17 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30ч. (3 уч. часа)
Курсове по италиански език:
 • 12.06 - А1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
 • 04.07 - А1 - вторник и четвъртък - 17:30 до 19:30ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Част от курсове по руски език:
 • 26.06 - А1 - понеделник, сряда и петък - 17:30 - 19:30 ч. (3 уч.ч х 40 мин.)
Курсове за деца:
 • 15.07.17 - /Aнгл. език/ Ниво 1-во - събота и неделя - 09:00 - 12:30ч. (6 уч. ч. x 30 мин.)
 • 17.07.17 - /Aнгл. език/ Ниво 4-то - понеделник, сряда и петък - 09:00 - 11:30ч. (4 уч.ч. x 30 мин.)
 • 24.07.17 - /Немски език/ Ниво 1-во (1-4 клас) - понеделник, сряда и петък - 13:00 - 15:30ч. (3 уч.ч. x 40 мин.)
 • 25.07.17 - /Немски език/ Ниво 1-во (5-6 клас) - вторник и четвъртък - 13:00 - 15:30ч. (3 уч.ч. x 40 мин.)

Всичко за FCE...

Всичко за IELTS...

Разговорен курс по английски...

Другите за нас