Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Румънски език

Групово (4 – 8 човека)
Индивидуално (един курсист)
Полуиндивидуално (двама или трима курсисти)
Корпоративно обучение

Румънският език е единственият романски език, който е разпространен в Източна Европа. Говори се от 24 млн. души като роден език, основно в Румъния и Молдова, както и от други 4 млн. души като втори език. 

Румънският е романски език, който принадлежи към италианския клон на индо-европейското езиково семейство. Като такъв, той се характеризира с общи лексикални и граматични особености с езици като френски, италиански, испански и португалски.

Въпреки това обаче, румънският е развил по-различна фонологична и граматична система от другите романски езици. Историците смятат, че това е заради изолацията на Румъния от областите, където са се развивали останалите членове на романското лингвистично семейство.

Най-голямо влияние е оказал българският език, поради непосредствената близост и административната и църковна принадлежност на днешната румънска територия към средновековната българска държава.

Научете румънски език, в Бургас... сега! Заповядайте на нашите курсове по румънски език!

 


Предстоящи курсове

Запитване за курс