//
Езиков център Words Бургас

ВСИЧКО ЗА: IELTS (International English Language Testing System)

ВСИЧКО ЗА: IELTS (International English Language Testing System)

В третия поред блог пост, на рубриката ни "ВСИЧКО ЗА", ще те запознаем с друг масово предпочитан изпитен формат, за придобиване на сертификат за владеене на английски език - IELTS (International English Language Testing System). Също както FCE и TOEFL iBT, за които вече писахме, и IELTS има своите особености за подготовка, база от знания и компетентности, които трябва да притежаваш, за да го надвиеш, срокове, дати на провеждане и много други.

Разбира се, ВСИЧКО, което ти е нужно да знаеш за IELTS, ние от Езиков център WORDS, Бургас, се постарахме да обобщим в по-долните редове.

* Какво е IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) е международен изпит по английски език, чиято валидност е две години. Около 1,4 млн. души избират този изпит годишно, за да тестват знанията си по общ или академичен английскии да продължат образованието си и професионално развитие в една от шестте хиляди световни институции, които признават официално резултатите от IELTS. Изпитът се администрира от три световни образователни организации: Британски съвет, IDP, IELTS Australia и Университета Кеймбридж.

* Колко варианта на изпита IELTS съществуват?

IELTS има два типа формата – General Module (общ модул, изискван при наемане на работа или емиграция в определени страни, като Австралия, Канада, Нова Зеландия) и Academic Module (академичен модул, предназначен основно за прием във висши учебни заведения в чужбина). Преди да изберете съответния вид, е необходимо да проучите конкретните изисквания на организацията, пред която ще представяте резултатите си.

* Къде и кога мога да се явя на изпит IELTS в България?

Оторизираните тест -центрове в България, където се провежда изпитът са в Британски съвет-София, Пловдив, Варна и Бургас. За повече информация, посетете официалния сайт на изпитa, където ще намерите конкретна информация за предстоящи дати и записване във всеки един от тези центрове.

Таксата за явяване на изпит, през 2018-та година е в размер на 395 лв.

* В рамките на колко дни се провежда IELTS?

Всички компоненти, с изключение на устната част, се състоят в един ден. Комуникативният модул може да бъде в рамките на седмица по-рано, или по-късно от обявената дата за писмените компоненти.

* Колко са частите на изпита IELTS и какво включват?

IELTS се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене. Частите „говорене и слушане” са идентични и за двата формата – General Module  и Academic Module.

1. Слушане - 30 минути.

Тази секция се състои от 40 въпроса, разделени в 4 тематични дяла. Текстовете се слушат само веднъж, като е позволено да се водят бележки, по време на записите.

2. Говорене - 11-14 минути.

Частта „слушане” се състои от три задачи: личен разговор-представяне с изпитващия, (това е основна разлика с TOEFL iBT, защото при него комуникацията не е лична, а се записва дигитално), самостоятелен анализ на определена тема, съвременен дискутиран проблем и подробен диалог-анализ  с изпитващия на същата тема.

3. Четене- 60 минути.

Секцията е разделена на три части, а въпросите, на които ще отговаряте са общо 40. Времетраенето и формата и за двата варианта на изпита са еднакви, но се различават самите текстове, тематиката и стила на езика. Академичният модул тества умението да използвате адекватно четирите умения и да ги прилагате свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква по-скоро познаване на общия, социален аспект на комуникация, способността да се справяте с шаблонни фрази в професионалната среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

4. Писане – 60 минути.

Състои се от две задължителни задачи. Първата е писмен отговор върху зададен проблем, чрез писане на писмо или подобен формат. Времето за изпълнението на тази задача е около 20 минути. Втората задача е представяне на есе, за което разполагате с останалите 40 минути.

* Колко време ми е нужна, за да се подготвя за IELTS в Eзиков център WORDS, Бургас?

Нивото на този изпит отговаря приблизително на ниво C1 от Европейската езикова рамка, така че преди да започнем подготовката ти, трябва да се уверим заедно, че си поне на ниво Upper-Intermediate. Това ще стане, след като положиш безплатен входящ тест при нас, който се състои от писмена и комуникативна част. Ако езиковите ти познания позволяват директно започване на работа върху изпитните компоненти, ще съставим индивидуалната ти програма, в зависимост от времето, с което разполагаш и седмичната ти ангажираност. Ако преценим, че ти трябва още работа върху усъвършенстване на общия модул по английски език, ще ти предложим бърз опреснителен курс, или покриването на определено ниво преди същинската подготовка за IELTS. Освен задължителните учебници и допълнителни граматични и лексикални упражнения, подготовката включва и интензивна работа с мултимедия върху реални тестове и изпити, писане на есета и детайлното им обсъждане,  както и предварително запознаване с критериите за оценяване.

* Кога и как ще получа резултатите си от изпита?

Резултатите (Statement of Results) се получават  по пощата 13 дни след  датата, на която сте се явили. Освен общия брой на точки, ще ти бъде съобщена и кратка  информация, относно самото ти представяне и оценките на отделните компоненти. Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой е 9 точки. Всяка образователна институция си има различни изисквания относно точките, които са необходими за прием, но необходимият минимум обикновено е 6 - 6.5. Можеш да провериш резултатите си и онлайн на www.ielts-results.britishcouncil.org и да следваш посочените инструкции. (Резултати не се съобщават по телефон или електронна поща.)

* Преразглеждане на резултати

Ако не си удовлетворен от резултатите си, може да подадеш документи за преразглеждане на теста, който си положил (Enquiry on Results). Цената на тази услуга е 60 британски лири (заплащат се в лева). Ако резултатът ти се промени след тази процедура, сумата ще ти бъде възстановена.

* Регистрация за IELTS

Независимо дали си наш курсист или не, Езиков център WORDS, Бургас, може да ти съдейства за попълване на формуляра за кандидатстване напълно безплатно.

Ще ти дадем подробна информация, относно процедурата на кандидастване за даден изпит, ще те запознаем с различните начини за изпращане на документите, ще ти помогнем да ги попълниш изрядно и ще те държим в течение със сроковете за тяхното изпращане.

Ако след прочита на статията, имаш допълнителни въпроси, не отлагай контакта с нас! В Езиков център WORDS, Бургас, ще се радваме да ти отговорим и на тях.