Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Пткриийте света на чуждите езици!

CPE Certificate of Proficiency in English

Това е международно признат изпит за владеене на английски език, съответстващ на ниво C2 oт Европейската езикова рамка (владеене на езика на ниво експерт). Това е най-високото ниво на езикова компетентност от нивата на Кеймбридж.

Препоръчва се за хора, които искат да се развиват професионално на високо ниво или да учат в престижно висше училище в чужбина, изискващо много висока степен на владеене на езика. Изпитът включва пет секции: четене с разбиране, писане на кратък текст по определена тема и формат, граматични упражнения, слушане с разбиране и устна комуникация.

Таксата за явяване на хартиения вариант е 385 лв., а датите, на които можеш да се явиш през 2017 г.  са:

  • 11.03.2017 г. писмена част, 03.03 – 12.03 устна част, краен срок за регистрация - 03.02.2017
  • 08.06.2017 г. писмена част, 26.05 – 11.06 устна част, краен срок за регистрация - 21.04.2017
  • 02.12.2017 г. писмена част, 17.11 – 03.12 устна част, краен срок за регистрация - 18.10.2017

Таксата за явяване на компютърния вариант е 385 лв., а датите, на които можеш да се явиш през 2017 г.  са:

  • 04.03.2017 г. писмена част, 25.02 – 05.03  устна част, краен срок за регистрация - 17.02.2017
  • 15.07.2017 г. писмена част, 08.06 – 16.06  устна част, краен срок за регистрация - 23.06.2017
  • 18.11.2017 г. писмена част, 11.11 – 19.11  устна част, краен срок за регистрация -  03.11.2017

*** Всички дати и цени са в съответствие с общите правила и условия за изпитите на Кеймбридж за 2017 г. ***


Предстоящи курсове

Запитване за курс