//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

CPE Certificate of Proficiency in English

Това е международно признат изпит за владеене на английски език, съответстващ на ниво C2 oт Европейската езикова рамка (владеене на езика на ниво експерт). Това е най-високото ниво на езикова компетентност от нивата на Кеймбридж.

Препоръчва се за хора, които искат да се развиват професионално на високо ниво или да учат в престижно висше училище в чужбина, изискващо много висока степен на владеене на езика. Изпитът включва пет секции: четене с разбиране, писане на кратък текст по определена тема и формат, граматични упражнения, слушане с разбиране и устна комуникация.

Таксата за явяване на хартиения вариант е 395 лв., а датите, на които можеш да се явиш през 2018 г.  са:

  • 14.06.2018 г. писмена част, 08.06 – 17.06 устна част, краен срок за регистрация - 04.05.2018
  • 01.12.20178 г. писмена част, 23.11 – 02.12 устна част, краен срок за регистрация - 26.10.2018

Таксата за явяване на компютърния вариант е 395 лв., а датите, на които можеш да се явиш през 2018 г.  са:

  • 14.07.2018 г. писмена част, 06.07 – 15.07  устна част, краен срок за регистрация - 25.06.2018
  • 24.11.2018 г. писмена част, 16.11 – 25.11  устна част, краен срок за регистрация -  09.11.2018

*** Всички дати и цени са в съответствие с общите правила и условия за изпитите на Кеймбридж за 2018 г. ***


Предстоящи курсове

Запитване за курс