//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

КЕТ Кey Еnglish Тest

Дава начални, базисни познания за ежедневна комуникaция в личен план, водене на основни диaлози, справяне с базисни житейски комуникативни ситуации. 

Съдържа три модула: четене и писане, слушане и говорене.
Съответства на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

Изпитът може да се държи в компютърен или хартиен вариант.


Предстоящи курсове

Запитване за курс