//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Сертификатни изпити по бизнес английски Business English Certificate

Тези изпити са международно признати и се изискват като официален документ за владеене на езика от редица местни и световни компании при наемането на персонал. Изпитите са подходящи за всички, които изучават бизнес английски или имат необходимостта да комуникират на английски в конкретна бизнес сфера. Набляга се на терминологията, свързана с бизнес комуникация на съответното ниво - бизнес пътувания, професионални срещи, презентации, конференции, маркетинг, реклама, бизнес дискусии, мениджмънт, обмен на професионална информация, телефонни бизнес разговори, водене на официална кореспонденция.

Резултатът от изпита е безсрочен. Изпитът може да се държи в компютърен или хартиен вариант.

Изпитите по бизнес английски имат три нива на владеене:

BEC Preliminary - съответства на ниво B1 от Европейската езикова рамка и отговаря на ниво на владеене на езика - основно.

BEC Vantage - съответства на ниво B2 от Европейската езикова рамка и отговаря на ниво на владеене на езика - средно.

BEC Higher - съответства на ниво C1 от Европейската езикова рамка и отговаря на ниво на владеене на езика - високо.

Учебната система, по която преминава обучението по бизнес английски език в Езиков център WORDS, Бургас, е на издателство Oxford - „Business Result”. Тя е в няколко нива, съответстващи на Европейскaта езикова рамка:

1. Business Result - Elementary

2. Business Result - Pre-Intermediate

3. Business Result - Intermediate

4. Business Result - Advanced

Преди началото на курса по бизнес английски език, ще направим входящ тест, за да определим нивото на владеене на общия английски език, необходим за започване на обучението по бизнес английски. Всяка система е разделена на 16 урока, покриващи лексиката от всички гореспоменати теми, необходими за успешно представяне в конкретна професионална сфера.

Учебникът Business Result съдържа: - мини учебна тетрадка (Practice File), в която имаш възможност да упражниш новата граматика и лексика, след всеки урок. - интерактивна тетрадка с речник, който съдържа около 600 думи и ключови фрази, свързани със срещи, презентации, телефонни разговори и пътувания.

Добавено е приложение с основните насоки за водене на бизнес кореспонденция в писмен вид, шаблони на официални и неофициални писма, запитвания, оформяне на оферти и договори.

* Учебникът съдържа и изучаване на конкретни, реални бизнес ситуации, подкрепени от професионалните съвети на преподаватели и експерти от Cranfield School of Management - специални DVD уроци, които представят реални бизнес модели и възможност за пресъздаване на комуникативните ситуации по-достъпно и по-интересно

 


Предстоящи курсове

Запитване за курс