Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Специализиран английски език

Езиков център WORDS, Бургас, има възможността да ти предложи обучение по специализиран английски език, във всяка една професионална област. Туризъм, медицина, право, енергетика, мореплаване, сигурност, тежка промишленост, компютри и много други.

А защо само професионална? Имаш ли хоби? Примерно... автомобили, фотография, екстремни спортове? Готово!

Ние поемаме ангажимента ти да обогатяваш своя английски език лексикално и граматически, във всяка една сфера, в която си решил да се развиваш, или просто да упражняваш езика.

Тази страница е в процес на постоянно допълване. В нея ще ти представяме учебните програми на Езиков център WORDS, по специализиран английски език, разделени по сфери. Дори, ако не намираш учебна програма, за сферата, която те интересува, можеш да се свържеш с нас и да отправиш запитване. А ние ще се постараем, при следващото ти посещение тук, тя да не липсва.

 • Английски език в сферата на туризма

Курсът на обучение по специализиран английски език, в сферата на туризма, е предназначен за всички, които работят или им предстои работа, свързана с туристическия бизнес. Преди началото на курса, се полага безплатен входящ тест, тъй като необходимият минимум ниво на владеене на английски език, трябва да е Pre-Intermediate (ниво B1 според Европейската езикова рамка). Учебната система, по която работим в Езиков цeнтър WORDS, се нарича "English For Careers - Tourism" на издателство Oxford University Press.

Системата включва три нива, които са разпределени по следния начин:

* Ниво 1 (Provision) - засяга областите в турзима, свързани със създаването, промотирането и продажбата на типични туристически услуги, като организация, резервация и отмяна на полети, групови почивки, привличане на туристи в определен район и рекламирането на конкретни туристически дестинации.

* Ниво 2 (Еncounters) - въвежда кусистите в лексикалните теми, необходими за справяне с реалната комуникация с туристите.

* Ниво 3 (Management) - покрива английския език, необходим за практикуване на основни управленски дейности в сферата на туризма.

Учебникът за Ниво 1 включва 12 теми, сред които: световни дестинации, развитие на туризма, туризъм и транспорт, туроператорски дейности и туистически агенции, туристически атракции,маркетинг в туризма, настаняване и резервации, телефонна кореспонденция, посрещане и изпращане на гости в хотел, културно и историческо наследство на туристически обекти.

Учебната система предоставя и опции за online упражнения на www.oup.com/elt/oefc. По време на курса, се развиват четирите основни умения: четене, слушане, писане, но, разбира се, акцентът е върху устната комуникация.

В контекста на лексиката за сферата на туризма. са включени много презентации, туристически проекти, автентични интервюта с различни английски акценти, интересни факти, статистически данни и необходимата специфична терминология. Обучението запознава курсистите и с частта писане, в която се практикуват основните писмени модели за водене на бизнес кореспонденция (писане на официални имейли, лични съобщения, изпращане на факс). Паралелно с лексиката, учебникът съдържа и граматична част, с която се допълва развитието на нивото на писмения и устен английски език.

 • Английски език в сферата на автомобилната индустрия

Този курс по специален английски е разработен за хора, работещи в автомобилната индустрия и които са в директна комуникация с клиенти, производители на коли, доставчици, бизнес партньори. Обучението се състои от 40 учебни часа, а учебната система, по която работим е на издателство Оxford Business English - "English for the Automobile Industry".

Учебната системата е базирана на специфичната терминология и най-често срещаните изрази, необходими за реална комуникация в конкретната професионална среда. Нивото на владеене на общ английски, нужен за започване на курса, е Pre-Intermediate. Преди започване, бъдещите ни курсисти полагат безплатен входящ тест, за да установим заедно точната езикова компететност и да съставим индивидуална програма.

Обучението в Езиков център WORDS, Бургас, покрива разнообразие от теми и развива четирите основни умения на общуване: четене, писане, слушане и, разбира се, устна комуникация. Учебникът съдържа и MultiRom с интерактивни упражнения и речник с основната терминология.

Системата включва 8 теми, обхващащи следните дялове: видове коли, продажба и закупуване на коли, външен и вътрешен интериор, процес на производство, проблеми, свързани с качеството на колите, 8D автомобилен анализ (специален метод за установяване на проблеми в автомобилите, разработен от FORD) , инструменти за подръжка на автомобила, настройки на автомобила, техническа подръжка, пътни тестове, безопасност на автомобила, дизайн и световни изложения на автомобили, горивни клетки и др.).

Частта писане включва запознаване с изискванията за водене на делова кореспонденция, организиране на презентации и официални срещи, четене и обсъждане на бизнес публикации в сферата. Възможни са както групови варианти на обучение, така и индивидуални занимания.

 • Aнглийски език в сферата на счетоводството
 
Нивото на владеене на общ английски, необходим за започване на курса, е Pre-Intermediate. Преди започване, бъдещите ни курсисти могат да се явят на безплатен входящ тест, за да се установи точната езикова компетентност. 
На базата този тест, ще съставим индивидуална програма, съобразена с личните предпочитания и свободно време на всеки наш курсист.
 
Курсът „Английски в сферата на счетоводството“  е предназначен за хора, които работят в областта на счетоводството и финансите и които имат нужда да комуникират на английски език ежедневно с колеги или бизнес партньори.  По време на курса, се изучават основни термини, свързани със счетоводство, полезни начини за общуване по време на бизнес срещи, презентации, телефонна  кореспонденция, както и обичаен разговор между колеги на работното място.
Учебникът, по който се провежда обучението в Езиков център WORDS, e „English for Accounting“ на издателство Оxford.
 
Състои се от шест теми, всяка от които е посветена на различен аспект от счетоводната терминология. Всеки урок започва с т.нар. „Starter“, който се състои от кратки упражнения за предварително запознаване и навлизане в дадената тема. След това курсистите работят върху тематични диалози, текстове, ролеви игри, автентични документи, както и с голям брой упражнения, които им позволяват да научават важната терминология в подходящ контекст.
 
Учебникът съдържа и речник на основни финансови и счетоводни понятия,както и MultiRom с интерактивни упражнения и всички текстове за слушане. Шестте теми, които се покриват по време на обучението са:
 
 • Въведение в счетоводството,
 • Финансови отчети и коефициенти,
 • Данъчно счетоводство,
 • Одит,
 • Управление на счетоводството,
 • Инвестиции.  
 
Сред подтемите, които са част от учебната програма за счетоводен английски език, са:
 
 • видове длъжности в счетоводството,
 • принципи в счетоводството,
 • сертифицирани счетоводители,
 • оформяне на счетоводни баланси,
 • тълкуване  на счетоводни документи,
 • финансови коефициенти,
 • данъчни системи,
 • методи за амортизация,
 • изчисляване на данъчни разходи,
 • описание на графики, данъчно планиране,
 • изготвяне на бюджети,
 • състояние на паричен поток и др.
 
Възможни са както групови варианти на обучение, така и индивидуални занимания.

Предстоящи курсове

Запитване за курс