//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

TOEFL iBT Test of English as a Foreign Language

* Какво е TOEFL iBT?

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, Internet-Based) e безспорно най-популярният световен изпит по английски език, признат от над 7500 образователни институции в над 180 страни.  Освен от различни университети и колежи, TOEFL iBT се изисква и  от имиграционни департаменти при издаването на работна виза, както и от много фондации, отпускащи стипендии.

От 1964 година досега, изпитът се е провеждал над 20 милиона пъти. TOEFL iBT оценява умението на кандидатите, чиито роден език не е английски, да интегрират свободно четирите основни езикови умения - четене, писане, слушане и комуникация и да ги прилагат в бъдещата си академична или професионална среда. Валидността на TOEFL iBT е две години.

* Колко време ми е нужно за подготовка за TOEFL iBT в Езиков център WORDS, Бургас?

Времето, необходимо за подготовката за всеки изпит, е изключително условно и зависи от нивото ти на владеене на езика. Важно е да отбележим, че това е изпит, който тества предимно самата техника на владеене на езика, умението да комбинираш отделните компоненти, а не толкова лексикална или граматична прецизност, както е например, при изпитите на Кеймбридж. Затова, при подготовката за TOEFL iBT,  ти е нужно повече време, за да изградиш и придобиеш необходимия  усет и увереност, бързина и адекватна реакция при отговарянето на въпросите.

* Как ще ме подготвите за TOEFL iBT в Езиков център WORDS, Бургас?

Подготовката ти при нас ще започне след полагането на безплатен входящ тест, за да установим заедно съответното ти ниво.  Ако нивото ти не е достатъчно, за да започнеш директно подготовка за изпита (т.е. поне Upper-Intermediate), ще се наложи да вземеш определен брой часове преди началото на същинската подготовка. Освен задължителните учебници и допълнителни граматични и лексикални упражнения, подготовката включва и интензивна работа с мултимедия върху реални тестове, писане на есета и детайлното им обсъждане, пробни изпити,  както и предварително запознаване с критериите за оценяване.

* Колко често се променя форматът на изпита?

Изключително важно условие, за да може един изпит да бъде адекватен с последните тенденции в културно и лингвистично отношение, е неговата динамичност. Форматът на изпита TOEFL непрекъснато се обновява, като 2005 година беше последната и една от най-значимите промени в компонентите на изпита. Въведе се интернет базираният вариант, като за първи път това се случи в САЩ, а след това постепенно в Канада, Франция, Германия и Италия. От 2006 година TOEFL iBT вече е достъпен за кандидатите  в целия свят и изцяло замени по-старите варианти на изпита-хартиен и компютърен.

От кого се администрира изпитът, къде се провежда  и кога?

ETS (Educational Testing Service)  е световната организация, която администрира този изпит, чрез регистрирани локални тест центрове по целия свят. Те наброяват около 4500 в 65 страни по целия свят. В България изпитът се провежда в Бургас, Гоце Делчев, Велико Търново, Варна, София, Благоевград и Пловдив. За информация, относно конкретните изпитни дати във всеки град, посетете страницата на ETS.

* Колко дати има годишно, на които мога да се явя?

ЕTS предлагат около 30 - 40 дати годишно в различните тест центрове по света. Ако не си доволен от резултата си, можеш да се явиш на изпита неограничен брой пъти, но не повече от веднъж седмично.

Възможните дати и тест-центрове за явяване, в България, за 2018-та година, можеш да откриеш тук.

* Каква е таксата за явяване на изпита?

Сумата, която се изисква при регистрация за TOEFL iBT, варира в различните страни от 150 до 225  долара. В България, сумата за 2018-та година е в размер на 215$ (двеста и петнадесет долара).

* Каква е продължителността на изпита и в рамките на колко дена се провежда?

Изпитът продължава приблизително 4 часа, като има задължителна почивка между компонентите от 10 минути. За разлика от изпитите на Cambridge, при TOEFL iBT, се явявате на всички компоненти в един ден.

* Какво е различното и новото при интернет формата на изпита TOEFL?

В интернет базирания  тест за първи път бе включена частта говорене (Speaking). Комуникацията не протича с реален изпитващ, а кандидатите говорят в микрофон, като отговорите се записват дигитално и се изпращат в реално време в базата на ETSза оценяване. По време на изпита е позволено да се водят бележки и да се използват по време на отговорите.

След изтичане на времето, те биват събрани и унищожени от изпитната комисия. Частта Structure пък вече не е отделна, а интегрирана във всички части. Новият вариант на изпита изисква изключително бързо и адекватно интегриране на четирите речеви умения, затова и самите задачи са комбинирани. 

Например: слушаш текст, за който след това, ти се задават устни въпроси, или пък след като си прочел определен текст, слушаш лекция на същата тема и отново отговаряш на конкретни въпроси.

* Кога и как ще получа резултатите си от изпита?

Резултатите се получават онлайн около две седмици след датата на явяване. Ще ги получиш и на хартиен носител по пощата, като освен броя на точките, ще ти бъде съобщена и кратка  информация, относно самото ти представяне.Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой е 120 точки. Всяка образователна институция си има различни изисквания относно точките, които са необходими за прием. 

Минимумът е около 61, a средното изискване е около 85 - 95 точки. За кандидатстване в най-престижните университети, си приготви сили за 100+.

* Какво включват отделните компоненти на изпита?

  1. Четене - състои се от  3-5 абзаца, с академична насоченост. Следват около 12-14 въпроса към всеки абзац. Общата продължителност на този компонент е около 80-100 минути.Тук се тества умението ти да отговаряш и да обобщаваш основна информация, детайли, идеи и лично отношение.
     
  2. Слушане - включва 4-6 лекции и 5-6 въпроса към всяка. Продължителността на всяка от лекциите е 3-5 минути. Пасажите включват два разговора между студенти и четири академични лекции или дискусии. Текстовете се слушат само веднъж, като по време на слушането е разрешено воденето на бележки. Въпросите имат за цел да докажат умението ти да разбираш основни идеи, важни детайли, връзки между идеите, организация на информацията, цел на говорещия и отношението му към текста. Поради тази причина, често се задават въпроси, свързани не с конкретна дума или изречение, а само с интонацията на говорещия.
     
  3. Говорене - пред теб имаш 6 задачи и 20 минути време. Две задачи са независими, а 4 интегрирани. При първите две,  отговаряш на въпроси, свързани с изразяване  на лични  мнения на познати теми. Оценява се умението да говориш спонтанно, без подготовка и да предаваш идеите си смислено и свързано. В две от интегрираните задачи, ще прочетеш кратък текст, ще слушаш част от академична лекция или разговор за живота в университета, а след това ще трябва да отговориш на въпрос, комбинирайки информацията от чутото и прочетеното. В другите две интегрирани задачи, четете и слушате конкретни текстове и отговаряте  директно на въпроси върху тях.
     
  4. Писане - тук чакат те две  задачи с два  въпроса, а  времето, с което разполагаш е 55-60 минути. Отново ще се срещнеш с една интегрирана и една независима задача. Първата част съдържа текст за четене на академична тематика (200-300 думи за 3 минути) и лекция или дискусия за слушане на същата тема (200-300 думи за 2 минути).  От теб се иска да напишеш обобщено представяна не информацията и да обясниш връзката с писмения текст в  150-200 думи. Втората независима задача включва писане на есе (около 300 думи), което изразява мнение, базирано на житейски опит  и лични преживявания.

Предстоящи курсове

Запитване за курс