//
Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по италиански език

Програмата на езиковия курс по италиански език в Езиков център WORDS, Бургас, включва следния учебен материал: 

Учебна система: "PROGETTO ITALIANO" 1, 2, 3

Ниво 1: "PROGETTO ITALIANO" 1 (от встъпителната учебна единица до урок 7 включително)

Лексика: основни комуникативни познания и умения за всекидневни контакти, най-типични изрази, информация за страната, градовете, традициите, обществените места, заведенията за хранене, транспорта, празниците, културата (кино, театър).

Граматика: фонетични особености, морфология: съществителни – род и число, прилагателни, съгласуване, лични местоимения, спомагателните глаголи "Съм" (essere) и "Имам" (avere), граматични времена - сегашно, минало близко, бъдеще, бъдеще сложно, минало несвършено, отдавна минало.

Ниво 2: "PROGETTO ITALIANO" 1 (от 8 до 11 урок плюс няколко преговорни единици, включващи по-сложни езикови конструкции)

Лексика: наблягане на характерните особености на разговорния език; включване на теми за пазаруване, телевизия, интернет, музика, кратки информации за културни паметници.

Граматика: особености на лините местоимения – комбинирани местоимения; възвратни глаголи, безлична форма, повелително наклонение на правилни и неправилни глаголи, повелително наклонение на "Ти" и "Вие", условно наклонение – просто и сложно условно наклонение, упражняване на времената и наклоненията.

Ниво 3: "PROGETTO ITALIANO" 2 (от 1 до 7 урок включително)

Лексика: учебни заведения в Италия, хотели и квартири, посещение на спектакъл, по-известни художници, писатели, композитори, кратки исторически бележки, поглед към съвременна Италия.

Граматика: степени за сравнение, комбинирани местоимения, минало историческо време – правилни и неправилни глаголи, отдавна минало време, подчинително наклонение в сегашно и минало време.

Ниво 4: "PROGETTO ITALIANO" 2 (от 8 до 11 урок включително, плюс преговорните единици)

Лексика: Проблеми на съвременния свят – замърсяването на околната среда, новите технологии – предимства и недостатъци, произшествия – кражби, пътно-транспортни произшествия и т.н. – как да се изложи подобен инцидент, по-известни съвременни писатели, фестивалите в Сан Ремо, по-известни художествени галерии, италианската мода и стилистите.

Граматика: подчинително наклонение – преговор на подчинителното наклонение в сегашно и минало време, подчинително наклонение в минало несвършено време, подчинително наклонение в отдавна минало време, условни изречения – три вида, съгласуване на времена и наклонения, пряка и непряка реч, неопределителни наклонения – сегашен и минал инфинитив, сегашен и минал герундий, минало причастие.

Ниво 5 (може да се раздели на две нива – 5 и 6 или 5а/ и 5б/) :

"PROGETTO ITALIANO" 3 Неадаптирани откъси от художествени произведения, откъси от статии, материали за традиции, езикови особености, жестове, поведение, хумор. Осем подробни теста, включващи упражняване на времена, предлози, местоимения.19 теста върху лексиката и граматиката, изучавани в "PROGETTO ITALIANO" 1, 2, 3.


Предстоящи курсове

Запитване за курс