Езиков център Words Бургас

Курсове

Най-голямото разнообразие от езикови курсове в Бургас,
е точно тук, специално за вас! Преоткрийте света на чуждите езици!

Общ курс по немски език

Курсовете по общ немски език в Езиков център WORDS се водят по учебната система "SCHRITTE INTERNATIONAL NEU". Нивата на обучение са 6.

Ниво А1.1

В този курс, обучаваните придобиват елементарни разговорни навици, запознават се с граматиката на немския език, научават се да разказват за себе си, могат да обясняват своите желания и ежедневни дейности. Използваният речников запас в края на курса достига до около 1500 думи. Отделя се особено внимание на произношението.

Ниво А1.2

В този курс се водят разговори на общи теми, усвояват се необходимите за конкретния етап на обучение граматични структури, значително се разширява речниковият запас, чете се адаптирана литература на немски език.

Ниво А2.1

Нивото дава задълбочено познаване на граматиката и добро възприемане на немската реч, изучават се по-сложни граматични структури, попълва се речниковият запас, чете се неадаптирана и специализирана литература на немски език с помощта на речник.

Ниво А2.2

Курсът е подходящ за всички, които искат да затвърдят и усъвършенстват познанията, получени в първите три нива, както и да се подготвят за сертификатни изпити – Zertifikat Deutsch. Лексикалният запас се разширява, тренират се говорните умения, затвърждават се и се задълбочават граматичните познания. Четат се автентични текстове на немски език.

Ниво B1.1

На това ниво на обучение курсистите могат да възприемат основното съдържание на сложни неадаптирани текстове, да използват специализирани текстове в своята област, да се изразяват смислено по познати теми, да изразяват мнения и да се аргументират с по-сложна лексика. Разбират много добре немската реч и могат да разговарят спонтанно и гладко.

Ниво B1.2

След курса по общ немски език в Езиков център WORDS, Бургас, курсистите могат без усилие да разбират по-дълги и сложни текстове и да разбират детайлно съдържанието им. Успешно и гъвкаво използват немски език както в ежедневието, така и в работата си по сложни теми и въпроси.

 

Предстоящи курсове

* Съботно-неделен курс по немски език в Бургас. Ниво: А2.2 - от 20.04.2024

Запитване за курс