Езиков център Words Бургас

DER, DIE или DAS? Ще има ли универсална формула за определителен член в немския език?

DER, DIE или DAS? Ще има ли универсална формула за определителен член в немския език?

Защо толкова трудната и объркваща категория “род“ в немския език, е на път да бъде заменена с един универсален и неутрален определителен член?

От векове насам, наглед „случайното“ и „хаотично“ разделение на родовете в немския език на мъжки, женски и среден, принуждава всички чужденци, които започват да учат този език, да се отчайват още в самото начало, при сблъсъка си с един от най-трудните и „нелогични“ аспекти в този език. Дори самият писател Марк Твен в едно свое интервю казва: „Не е нормално да съществува език, според чиято граматика дума, като „ряпа“ /die Rübe/ е категоризирана в женски род, а в същото време думата „момиче“ /das Mädchen/ е в среден род?!“

Днес обаче, развитието на граматичната категория „род“ е безспорен факт и определено се наблюдава тенденция към промяна на статуквото. Езиковедите все повече застъпват тезата, че отпадането на тази граматичната категория би било най-вероятният и логичен резултат от трансформациите, които немският език претърпява в лингвистичното си развитие.

Предположения за резултатите от евентуална бъдеща промяна не липсват. Германският канцлер Ангела Меркел вероятно вече не би била назовавана с определителния член за женски род “die Bundeskanzlerin”, a с граматичния маркер за среден род „das Bundeskanzler”. Според други учени, женският род, който е най-често използваният резервен вариант за чужденците, ако не са сигурни кой точно е правилният род на думата, ще се превърне в универсалния определителен член. Напр. думата „полицай“ вече би била „die Polizist“, a не „der Polizist”, както досега.

Ангела Меркел

Стремежът към промяна на граматичната категория „род“ се наблюдава и в университетските кампуси. Обръщението на немски език към определена група студенти, определено се првръща в проблем, откакто университетите спират да бъдат бастиони на мъжко присъствие. Следователно, възниква и въпросът дали трябва обръщението към дадена група, в която присъстват и мъже, и жени, да бъде „sehr geehrte Studenten“ /в мъжки род/ или „sehr geehrte Studentinnen“ /в женски род/.

В официални документи, като например, обяви за работа, служителите се справят с проблема, като използват хибридните форми като „Student (inn)en“ или „StudentInnen“. Това, според някои учени, е несправедлив компромис, който все още третира архетипа на всяка професия в мъжки род.

Нещата определено търпят развитие, особено след като наскоро Министерството на правосъдието подчертава, че би било добре всички държавни институции да се придържат към употребата на среден род в техните документации. Лекторите в университетите са съветвани да се обръщат към студентите си не със „Studenten“, а с неутралното Studierende“ („тези, които учат“), като по този начин, се избягва изобщо въпросът за граматичната категория „род“.

„Един език трябва да е комфортен и справедлив.“ , твърди лингвистът Луис Пуш. „В момента немският е комфортен език, но не и справедлив.“, заключава тя.

„Много учени спорят дали езикът трябва да се променя заради капризите на хората. Причината е, че е безкрайно трудно за една граматика да се трансформира просто  с една законови разпоредба, защото дори и в този случай, биха били необходими векове на подобни промени да се установят трайно в природата на един език.“, казва Анатол Стефанович, преподавател в Берлинския свободен университет.

Немска полиция

Въпреки това, промените в много немски диалекти вече са факт, а еволюцията на всеки един език е необходим процес за по-лесното и адекватно приспособяване на различните езикови елементи към съвременните социални условия. Това в никакъв случай не означава, че конкретен език губи от уникалните си езикови характеристики. Напротив, всяко развитие само доказва, че този език е „жив“ и определено носи белезите на динамичното развитие на съвремието ни.

А и, в крайна сметка,  нека не забравяме, че целта на един език е преди всичко да улеснява, а не да затруднява комуникацията. Така че, ако бъдещето на категорията „род“ в немския език е застрашено, то навярно, това ще бъде просто поредната крачка към по-глобално и по-приятно общуване между различните общности.

Ако се интересувате от професионално езиково обучение по немски език в Бургас, то несъмнено можете да се обърнете към нас. Не пропускайте да изучавате немски език в Бургас и с една някоя от нашите ежегодни отстъпки за езиково обучение.