Езиков център Words Бургас

Специализиран английски език. Тема: БИЗНЕС английски

Специализиран английски език. Тема: БИЗНЕС английски

Обучението по бизнес английски език, което предлагаме в Езиков център WORDS, Бургас, е важна част от езиковите курсове по специализиран английски език.

Поради тази причина, ще ти го представим заедно с останалите учебни системи по специализиран английски език, които представихме към този момент: "Специализиран английски език в сферата на туризма и обслужването", както и "Специализиран английски език в автомобилната индустрия".

За разлика от последните изброени, важна особеност за курсовете по бизнес английски език, е че те представляват солидна подготовка за изпити, за придобиване на специален сертификат от Университета в Кеймбридж.

Тези изпити са международно признати и се изискват като официален документ за владеене на езика от редица местни и световни компании при наемането на персонал. Изпитите са подходящи за всички, които изучават бизнес английски или имат необходимостта да комуникират на английски в конкретна бизнес сфера.

Набляга се на терминологията, свързана с бизнес комуникация на съответното ниво - бизнес пътувания, професионални срещи, презентации, конференции, маркетинг, реклама, бизнес дискусии, мениджмънт, обмен на професионална информация, телефонни бизнес разговори, водене на официална кореспонденция. Резултатът от изпита е безсрочен. Изпитът може да се държи в компютърен или хартиен вариант. Изпитите по бизнес английски имат три нива на владеене:

BEC Preliminary - съответства на ниво B1 от Европейската езикова рамка и отговаря на ниво на владеене на езика - основно.

BEC Vantage - съответства на ниво B2 от Европейската езикова рамка и отговаря на ниво на владеене на езика - средно.

BEC Higher - съответства на ниво C1 от Европейската езикова рамка и отговаря на ниво на владеене на езика - високо.

Учебната система, по която преминава обучението по бизнес английски език в Езиков център WORDS, Бургас, е на издателство Oxford - „Business Result”. Тя е в няколко нива, съответстващи на Европейскaта езикова рамка:

1. Business Result - Elementary

2. Business Result - Pre-Intermediate

3. Business Result - Intermediate

4. Business Result - Advanced

Преди началото на курса по бизнес английски език, в Езиков център WORDS, Бургас, ще направим входящ тест, за да определим нивото на владеене на общия английски език, необходим за започване на обучението по бизнес английски.

Всяка система е разделена на 16 урока, покриващи лексиката от всички гореспоменати теми, необходими за успешно представяне в конкретна професионална сфера.

Учебникът Business Result съдържа:

  • мини учебна тетрадка (Practice File), в която имаш възможност да упражниш новата граматика и лексика, след всеки урок.
  • интерактивна тетрадка с речник, който съдържа около 600 думи и ключови фрази, свързани със срещи, презентации, телефонни разговори и пътувания. Добавено е приложение с основните насоки за водене на бизнес кореспонденция в писмен вид, шаблони на официални и неофициални писма, запитвания, оформяне на оферти и договори.
  • учебникът съдържа и изучаване на конкретни, реални бизнес ситуации, подкрепени от професионалните съвети на преподаватели и експерти от Cranfield School of Management
  • специални DVD уроци, които представят реални бизнес модели и възможност за пресъздаване на комуникативните ситуации по-достъпно и по-интересно.

За всякакви коментари, запитвания и препоръки, можеш да ни намериш на адрес: град Бургас, ул.”Тутракан” №3, ет. 1, а всички останали контакти, споделяме тук. ;-)