Езиков център Words Бургас

Владеенето на нестандартни чужди езици е безспорно предимство

Владеенето на нестандартни чужди езици е безспорно предимство

До неотдавна администрацията на Европейския съюз търсеше да назначи човек с майчин език полски и с отлични познания по английски и нидерландски.

Ясно е, че за подобни позиция конкуренцията не е твърде голяма, коментират от бизнес списанието The Beginner. В последно време владеенето на нестандартни чужди езици е безспорно предимство на пазара на труда, но ученето им само по себе си е голямо предизвикателство. Често пъти усвояването им се случва само на хартия и информацията в CV-то се оказва подвеждаща...

За да успеете наистина да предложите нестандартни езикови познания, трябва да се насочите към езици, които малко други хора владеят – поне във вашия град и бранш.

За българите са удачни например румънският, турският, гръцкият – изобщо езиците на държави в съседство и с които имаме близки взаимоотношения. Още по-находчиво решение е изучаването на много трудни, но много ключови езици като арабски и мандарин, които се говорят от общо над 1.1 млрд. души по света. Същинското предимство на пазара на труда обаче не е във владеенето на един такъв език, а в нестандартната комбинация от няколко, както в случая с обявата на ЕС. "Поназнайването" на език категорично не се брои.

В опита си да впечатляват работодателите хората често добавят в автобиографиите си умения, които са всъщност само на повърхността. Това важи в особена сила за езиците, затова не надценявайте уменията си, ако не сте сигурни, че можете да ги приложите, или ако сте учили езика отдавна и без желание, съветват от американския портал CareerBulder. Да овладееш екзотичен чужд език не е никак лесно, затова ако ще го правите – направете го както трябва, а не само за престиж...

Според авторите на The Beginner, за да има смисъл от ученето и да успеете в крайна сметка да прилагате езика в работата си, трябва да прекарате в чужбина поне две години. Това означава постоянен личен контакт не само с езика, но и с културата и специфичните изрази, които не са написани в никой учебник. Освен това още тогава ще можете да започнете търсенето на работа и създаването на ценни професионални контакти.

* Оригинален източник и автор на статията:  Ангелина Генова @ Karieri.bg

Припомняме Ви,  че в Езиков център WORDS, Бургас, можете да изучавате над 10 чужди езика, сред които турски, румънски, гръцки, нидерландски и норвежки и хинди. Независимо, че английският език не е толкова екзотичен, можем да превърнем изживявянето на усвояването му в такова! Ако искаш да го изучаваш в естествена среда, можем да ти помогнем повече от добре - Езиков център WORDS, Бургас е единствения сертифициран български представител и партньор на British Study Centres  - School Of English. ;-)