//
Езиков център Words Бургас

Как езиците променят и оформят представите ни за време?

Как езиците променят и оформят представите ни за време?

В блога на Езиков център WORDS Бургас, редовно ви занимаваме с любопитни и интересни материали, свързани със света на чуждоезиковото обучение и чуждите езици. Този път няма да направим изключение и ще засегнем интересно проучване, на което попаднахме съвсем скоро.

То е научно обосновано и проведено от езиковеди от Ланкастърския университет и според него, езикът, който говорим, има толкова огромно влияние върху съзнанието ни, че е възможно дори да промени идеите ни за време и пространство, които често възприемаме за даденост.

Лингвистите, които се занимават с този академичен експеримент, откриват, че хората, които владеят два чужди езика перфектно, мислят за времето по различен начин, в зависимост от контекста, в който определят продължителността на дадено събитие. Факт е, че различните езици олицетворяват и различни перспективи за света около нас, различни начини на организиране на пространството и времето, което ни заобикаля. Шведите и англичаните, например, предпочитат да маркират продължителността на събитията чрез използването на думи, обозначаващи разстояния, като “къса, кратка” почивка /”а short break”/ и “дълга” сватба /”а long wedding”/. Посоката на времето тук е представена като изминато разстояние.

Гърците обаче, както и испанците, имат склонността да боравят с количества при маркиране на време - “малка” почивка /”a small break”/, “голяма” сватба /”a big wedding”/. При тях, ходът на времето е представен като нарастващ обем.

Проучването показва, че хората, които владеят два езика, умело използват и двата начина за обозначаване на време, в зависимост от езиковия контекст, а различният начин на изразяване съответно променя и възприемането на понятието “време” за тях.

* Как протича самият езиков експеримент? 

По време на изследването, двама от професорите, които го ръководят, помолили хора, които владеят два езика - испански и шведски, да изчислят колко точно време е изминало, докато са наблюдавали две различни явления на монитор пред тях - една права линия, която се удължава и контейнер, който се пълни. През цялото време, на участниците им били повтаряни думите “duración” (испанската дума за “проължителност”) и “tid” (шведската дума за “продължителност”). Резултатите след края на анализа били съвсем ясни и очаквани.

Докато наблюдавали контейнерите, които се пълнели, и докато чували думата на испански език, участниците в изследването определяли своята преценка за време, на база колко пълни са съдовете, възприемайки времето като обем. Техните отговори изглеждали напълно независещи от линиите, които увеличавали дължината си на мониторите пред тях.

Когато им била споменавана обаче шведската дума за “продължителност”, те внезапно сменяли поведението си, и преценката им за време вече очевидно била повлияна от разстоянието, което линиите изминали, а не от това колко точно са пълни контейнерите пред тях.

“Научавайки нов език, ние автоматично се настройваме на различни измерения на възприятия, до които не сме имали достъп преди това“ твърди професор Атанасополос от Ланкастърския университет.

“Фактът, че хората, които владеят два езика, правят преход между различните начини на времеви възприятия без усилия и несъзнателно, просто допълва доказателството, че един език се “настанява” трайно в нашите основни сетива, включително емоции, визуални възприятия, а вече дори и в усещането ни за време.”

Тези думи на опитния езиковед, както и самият експеримент, подкрепят тезата, че ученето на един език далеч не е само трупане на нови думи, фрази и сглобяването им в изречения. Новият език е нова култура, нови хоризонти, нови мисли, а защо не и нови представи за време, пространство и материя.

В тази връзка припомняме една наша любима статия от блога ни - “Зависят ли спестяванията ни от езика, на който говорим и мислим?”

Надяваме се, че статията ви е харесала и ви е дала повод за добър размисъл. Ценете времето си, както и езиците - и двете са богатство, което не бива да пилеем. Учейки нови езици, обаче, можем да ги оценим комплексно и да променим времето пред нас.

 Ще се радваме, ако споделите публикацията ни и в социалните мрежи, където можете да откриете Езиков център WORDS съвсем лесно. Профилите ни във Facebook, Instagram, Twitter и Google+ са събрали над 8000 последователи, с които ежедневно споделяме интересно и уникално съдържание от света на чуждите езици. Последвайте ни там!